شوت ساندویچ به نام شوتینگ ساندویچ هم شناخته می شود و جهت نگهداری ساندویچ در دمای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد.

شوت ساندویچ معمولا در فست فود ها مورد استفاده قرار می گیرد.

گاها در یک میز ممکن است یکی ساندویچ و دیگری پیتزا یا هر غذای دیرپز دیگری سفارش دهد.

از آنجا که ساندویچ زودتر حاضر می شود آن را درون این دستگاه نگه می دارند.

در نتیجه هنگام سرو غذای مشتری همه غذاها گرم خواهد بود.

همچنین در فست فود های شلوغ پیش از سفارش مشتری ساندویچ هایی آماده و درون این دستگاه می گذارند.

در نتیجه سرویس دهی شان سریع تر می شود.