سرخ کن دو لگن مبله هم از نوع تولید داخل هم خارجی موجود بوده، که ما مدل خارجی را پیش نهاد می کنیم. چراکه مدل های ایرانی خیلی سریع روغن را می سوزانند و طعم و رنگ مواد غذایی در حال سرخ را تغییر می دهند.

سرخ کن دو لگن مبله همانطور که از نامش پیداست دارای دو لگن می باشد.

گفتنی ایست در قسمت پایینی این مدل سرخ کن محفظه کابینت مانندی تعبیه شده است.

این دستگاه به جهت داشتن دو سبد در زمان کوتاه مقدار بیشتری مواد غذایی را سرخ می کنند.

موارد استفاده سرخ کن گازی بیشتر برای مواد غذایی ذیل می باشد:

  • ماهی
  • سیب زمینی
  • قارچ
  • و هر ماده غذایی که نیاز به سرخ شدن دارد

گفتنی است دستگاه فوق الذکر با گاز کار می کند.

که البته به جهت مقرون به صرفه تر بودن و اصطحلاک کمتر ما نوع گازی را به مشتریان پیشنهاد می دهیم.