اجاق پلوپز سه شعله پروفیلی همانطور که از نامش بر می آید بیشترین کاربرد این دستگاه در آشپزخانه های صنعتی جهت پخت برنج می باشد .

اجاق پلوپز سه شعله پروفیلی دارای سه ردیف شعله می باشد.

این مدل اجاق دارای دو مدل ذیل می باشد:

  • کوره دار
  • معمولی کوره دار

در مدل کوره دار وسط اجاق کوره ای تعبیه می شود که گاها ارتفاع شعله اش به یک متر می رسد.

دلیل این ارتفاع شعله به جهت زود تر به جوش آمدن آب برنج و آبکش کردن سریع آن است.

به طور کلی این دستگاه به صورت سنتی جهت پخت برنج استفاده می شود.