کمد استیل درب دار معمولا جهت نگهداری انواع ظروف در رستوران ها مورداستفاده قرار می گیرد. کمد استیل درب دار همچنین جهت نگهداری البسه در رختکن رستوران نیز استفاده می شود. به طور کلی این دستگاه عمدتا برای البسه و ظروف مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی