دیگ پخت اتوماتیک برنج همانطور که از نامش پیداست به طور اوتوماتیک کار میکند. دیگ پخت اتوماتیک برنج در دو نوع ایرانی و خارجی موجود است. نحوه کارکرد این دستگاه به شرح ذیل می باشد: ابتدا به طور اوتوماتیک برنج را می شوید. سپس آبکشی برنج را