میز کار استیل جلوباز تقریبا همان کارایی میز کار استیل معمولی را دارد.  میز کار استیل جلوباز جهت نگهداری دستگاه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت این نوع میز با میز معمئولی در نداشتن طبقه و کف می باشد. دستگاه در زیر آن قرار گرفته