ماشین ظرفشویی صنعتی

ماشین ظرف شویی صنعتی اتوماتیک

ماشین ظرفشویی صنعتی اتوماتیک در دو نوع زیر کانتری و نوع ایستاده ساخته شده که بیشتر نوع ایستاده آن در رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد. ماشین ظرفشویی صنعتی زیر کانتری شبیه ماشین ظرفشویی های خانگی است با این تفاوت که ظرفیتش بالاتر و اصطحلاکش کمتر

ادامه مطلب
ماشین ظرفشویی صنعتی

ماشین ظرف شویی صنعتی اتوماتیک

ماشین ظرفشویی صنعتی اتوماتیک در دو نوع زیر کانتری و نوع ایستاده ساخته شده که بیشتر نوع ایستاده آن در رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد. ماشین ظرفشویی صنعتی زیر کانتری شبیه ماشین ظرفشویی های خانگی است با این تفاوت که ظرفیتش بالاتر و اصطحلاکش کمتر

ادامه مطلب