لگن بنماری برای نگهداری مواد اولیه فست فود ها استفاده می شود و کاربرد زیادی داشته و دارد. لگن بنماری از آن دسته تجهیزاتی است که امروزه ، بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. این لگن ها از جنس استیل ساخته شده و در اندازه