کانتر گرم جهت گرم نگه داشتن غذا های پخته و طبخ شده استفاده می شود. بیشتر در بخش سلف رستوران ها و بیمارستان ها و … قابل استفاده می باشد. کانتر گرم در ابعاد متفاوتی به شرح ذیل ساخته می شود: 190 * 150 * 120 سانتی