شوت ساندویچ به نام شوتینگ ساندویچ هم شناخته می شود و جهت نگهداری ساندویچ در دمای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد. شوت ساندویچ معمولا در فست فود ها مورد استفاده قرار می گیرد. گاها در یک میز ممکن است یکی ساندویچ و دیگری پیتزا یا هر غذای