وان سیار  تمام استیل وسیله ای است که جهت شستشو و جابه جایی مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. وان سیار جنس  استیل است و عموما برای شستشو مواد غذایی  استفاده  می شود و کاربرد دارد. این  وان ها در اندازه های 60*60 و در ارتفاع 90، طراحی