دمکن یکخانه استیل در واقع نوعی فر در ابعاد بزرگ بوده که دارای یک خانه است. این دستگاه جهت دم آوری برنج و پخت ته چین و همچنین نگهداری غذای پخته شده در دمای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد . دمکن یکخانه استیل همانطور که از نامش