ترولی تمام استیل سه طبقه جهت حمل ظروف غذا از آشپزخانه به طرف میز مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. ترولی تمام استیل سه طبقه همانطور که از نامش پیداست از جنس استیل می باشد. این ترولی عمق کم و سه طبقه دارد. ترولی استیل جهت حمل