دستگاه تاپینگ وسیله ای است که بیشتر در فست فود ها و رستوران هایی که غذای فرنگی سرو می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی اصلی این دستگاه انجماد مواد غذایی است. دستگاه تاپینگ ابعاد متفاوتی دارد.  به طور کلی ابعاد این دستگاه در عرض و