ماشین کالباس بر  که برای لایه لایه کردن کالباس مورد استفاده قرار می گیرد و پرکاربرد نیز هست. ماشین کالباس بر از وسایل کاربردیی است که به برش راحت تر کالباس ، کمک می کند. ماشین کالباس بر، فقط در فست فود ها مورد استفاده قرار می