کانتر گرم جهت گرم نگه داشتن غذا های پخته و طبخ شده استفاده می شود. بیشتر در بخش سلف رستوران ها و بیمارستان ها و … قابل استفاده می باشد.

کانتر گرم در ابعاد متفاوتی به شرح ذیل ساخته می شود:

  • 190 * 150 * 120 سانتی متر
  • 80 * 80 * 80 سانتی متر
  • 90 * 90 * 90 سانتی متر

به طور کلی در سلف ها کانتر ها به این تزتیب قرار می گیرند:

  1. کانتر قاشق چنگال 
  2. کانتر های گرم
  3. کانتر سرد
  4. کانتر ساده

گفتنی است، قسمت پایین این کانتر می تواند گرم یا ساده باشد.

انواع کانتر های گرم:

با این که در ساخت این نوع کانتر محدودیتی وجود ندارد. اما استفاده از این مدل کانتر های گرم را به جهت مصرف بالاییش پیشنهاد نمی کنیم.

  • کانتر گازی:

کانتر گازی هم از لحاظ هزینه ای و هم راندمان بسیار مناسب بوده و اصطحلاک پایینتری دارند.

  • کانتری برقی – گازی:

تلفیقی از کانتر گازی و برقی است که معمولا این مدل بیشتر تولید می گردد.

بر روی کانتر های گرم هم رف و هم ریل و شیشه نیز می تواند تعبیه شود.

رف برای قرار گیری سینی ها و ریل برای تسهیل حرکت و هدایت سینی ها می باشد.

این دستگاه بدنه ای تمام استیل دارد.