کانتر قاشق و چنگال در سلف سرویس هامورد استفاده قرار می گیرد و این کانتر در ابتدای خط سلف پیش از کانتر های ساده و سرد و گرم قرار میگیرد.

کانتر قاشق و چنگال همانطور که از نام این کانتر پیداست، جهت نگهداری قاشق و چنگال و سینی غذا استفاده می شود.

استراکچر کانتر از جنس فولاد و بدنه از جنس استیل درجه یک می باشد.

این کانتر علاوه بر رستوران ها،شرکت های دارای خط سلف در بیمارستان ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی در تمام محل ها، ارگان ها و شرکت هایی که خط سلف دارند این کانتر می تواند در کنار کانتر ساده، کانتر سرد و کانتر گرم استفاده شود.

مدل های کانتر های قاشق:
  • تک طبقه

قاشق و چنگال و سینی در یک سری و یک طبقه قرار می گیرد.

  • دو طبقه

قاشق و چنگال در طبقه بالا و سینی در طبقه پاییین قرار می گیرد.

  • فانتزی

قسمت قاشق چنگال به صورت گرد در طبقه بالا و سینی ها در طبقه پایین قرار می گیرد.