کانتر ساده در سلف سرویس هامورد استفاده قرار می گیرد و در ظاهر شبیه کابینت است با این تفاوت که عرض کانتر 90 سانتی متر می باشد.

کانتر ساده در ابعاد استاندارد زیر ساخته و ارائه می شود:

  • 90 * 90 * 90 سانتی متر

استراکچر کانتر از جنس فولاد و بدنه از جنس استیل درجه یک می باشد.

این کانتر علاوه بر رستوران ها، شرکت های دارای خط سلف در بیمارستان ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مورد استفاده این مدل کانتر:

در تمام محل ها، ارگان ها و شرکت هایی دارای خط سلف در کنار کانتر سرد و کانتر گرم استفاده شود.