ماشین کالباس بر  که برای لایه لایه کردن کالباس مورد استفاده قرار می گیرد و پرکاربرد نیز هست.

ماشین کالباس بر از وسایل کاربردیی است که به برش راحت تر کالباس ، کمک می کند.

دستگاه کالباس بر
ماشین کالباس بر

ماشین کالباس بر، فقط در فست فود ها مورد استفاده قرار می گیردو استفاده از این دستگاه شامل رستوران ها نیست.

در برخی فروشگاه های عرضه فراورده های گوشتی نیز، شاهد استفاده از این دستگاه هستیم.