چیلیک نگهداری حبوبات ظرف های  استوانه شکلی هستند که در نگهداری مخواد غذای علی الخصوص حبوبات مورد استفاده قرار می گیرند.

چیلیک نگهداری حبوبات استفاده زیادی در مراکز نگهداری مواد غذایی دارند و در اندازه های مختلفی ارائه شده اند.

این محصولات در جایگاه های خشک استفاده می شوند.

چیلیک نگهداری حبوبات

از این محصولات که برای نگهداری حبوبات انبار های مواد غذایی استفاده میشود، از جنس های استیل، پلاستیکی و گالوانیزه تولید شده است و عموما دارای درب هستند.

از انجایی که مقاومت بالا مد نظر تولید کنندگان مواد غذایی است؛ چیلیک های استیل، کاربرد ببیشتری دارند.

بیشترین اندازه چیلیک های مورد استفاده:

  • دهانه: 40 یا 50
  • ارتفاع: 60