ماشین ظرفشویی صنعتی اتوماتیک در دو نوع زیر کانتری و نوع ایستاده ساخته شده که بیشتر نوع ایستاده آن در رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین ظرفشویی صنعتی زیر کانتری شبیه ماشین ظرفشویی های خانگی است با این تفاوت که ظرفیتش بالاتر و اصطحلاکش کمتر می باشد.ماشین ظرفشویی ایستاده در ظرفیت های متنوع زیر موجود است:

  • 1200 بشقاب در ساعت
  • 48 بشقاب در ساعت
  • 24 بشقاب در ساعت

ویژگی های این دستگاه که منجر به پرطرفدارتر شدنش شده عبارت است از:

  • صرفه جویی چشمگیر در مصرف آب
  • سرعت بالای شستشو 

در سمت راست یا به قولی ورودی دستگاه یک سینک ( میز ورودی ) قرار دارد.

در سمت چپ یا همان قسمت خوجی دستگاه نیز سینک یا همان میز خروجی واقع شده است.

پیش از هر چیز طروف در سبد هایی آبکشی شده سپس به سمت دستگاه هدایت می شوند.

در زیر میز خروج ریل هایی برای نگهداری و دپوی سبد ها وجود دارد.