شوت سیب زمینی

جهت نگهداری سیب زمینی در دمای مطلوب به دو صورت فله ای و پاکت شده مورد استفاده قرار میگیرد.

شوت سیب زمینی