ترولی تمام استیل دو طبقه جهت حمل ظروف غذا ازمیز مشتری به سمت  آشپزخانه بمورد استفاده قرار می گیرد.

ترولی تمام استیل دو طبقه همانطور که از نامش پیداست از جنس استیل می باشد.

این ترولی عمق بالا و دو طبقه دارد.

ترولی استیل جهت حمل ظروف کثیف در ابعاد و سایزهای مختلف تولید می شود.

مورد استفاده این وسیله در سالن های رستوران مورد استفاده می باشد.

در زیر آن چهار چرخ جهت تحرک آسان تعبیه شده است.

همچنین دارای سینی هایی از جنس استیل و متحرک می باشد.

این ترولی از استیل بوده که با ماشین آالات و نرم افزارهای پیشرفته طراحی و تولید گردیده است.