اجاق کباب پز ریلی جهت پخت انواع کباب استفاده می شود. به این صورت که، از یک طرف سیخ های کباب خام وارد و از طرف دیگه سیخ کباب های پخته شده خارج می شود.

اجاق کباب پز ریلی درواقع جهت پخت انواع کباب در آشپزخانه های صنعتی استفاده میشود .

برای ساخت این کبابپز  از یک اسکلت پروفیل فولادی رنگ آمیزی شده استفاده می شود.

چراکه فولاد استقامت بالا نسبت به حرارت دارد.

در زیر آن چرخ هایی تعبیه شده تا به راحتی جابه جا شود.

در طرفین کبابپز ریلی دو عدد شیشه جهت رویت قسمت های داخلی تعبیه شده است.

این شیشه ها علی رغم زیبایی کباب پز، در هنگام مشکل دستگاه رفع ایراد را ساده تر می نمایند.