اجاق کباب پز ذغالی از سری کباب پز های بسیار پر طرفدار در بین ما ایرانی ها می باشد.

اجاق کباب پز ذغالی همانطور که از نامش پیداست با زغال چوب کار می کند.

دلیل پر طرفداری این دستگاه طعم بسیار خوبی است که به کباب ها می دهد.

این اجاق دارای دمی ای است که هوا را هدایت می نماید.

هدایت کردن هوا باعث گداخته و سرخ شدن و ماندن زغال ها می شود.

از مزایای این کباب پز فوق العاده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • به سرعت گرم و سرد می شود
  • تمیز کردن آن خیلی راحت است