وان شستشوی تمام استیل

وان شستشوی تمام استیل جهت شستشوی انواع سبزی، گوشت های فله ای و ظروف استفاده می شود. وان شستشوی تمام استیل همانطور…