برچسب: قیمت کباب پز ریلی

  • اجاق کباب پز ریلی

    اجاق کباب پز ریلی

    اجاق کباب پز ریلی جهت پخت انواع کباب استفاده می شود. به این صورت که، از یک طرف سیخ های کباب خام وارد و از طرف دیگه سیخ کباب های پخته شده خارج می شود. اجاق کباب پز ریلی درواقع جهت پخت انواع کباب در آشپزخانه های صنعتی استفاده میشود . برای ساخت این کبابپز  از […]