برچسب: فر پیتزا

  • فر پیتزا ریلی

    فر پیتزا ریلی

    فر پیتزا ریلی دستگاهی مخصوص پخت پیتزا در فست فود ها بوده که دارای ظرفیت های مختلفی است. فر پیتزا ریلی پس از فرهای صندوقی پیتزا به بازار آمد. طریقه کار این فر ها به شرح ذیل می باشد: ابتدا از یک طرف پیتزای خام  با مواد اولیه نپخته وارد پیتزا می شود. در مرحله […]

  • فر پیتزا ریلی لینکلن

    فر پیتزا ریلی لینکلن

    فر پیتزا ریلی لینکلن ساخت شرکت لینکلن امریکا در ظرفیتهای مختلف