برچسب: سفارش سرخ گن صنعتی

  • سرخ کن دو لگن رومیزی گازی

    سرخ کن دو لگن رومیزی گازی

    سرخ کن دو لگن رومیزی گازی هم از نوع تولید داخل هم خارجی موجود بوده، که ما مدل خارجی را پیش نهاد می کنیم. چراکه مدل های ایرانی خیلی سریع روغن را می سوزانند و طعم و رنگ مواد غذایی در حال سرخ را تغییر می دهند. سرخ کن دو لگن رومیزی گازی همانطور که […]