برچسب: سفارش سرخ کن صنعتی

  • سرخ کن دو لگن مبله

    سرخ کن دو لگن مبله

    سرخ کن دو لگن مبله هم از نوع تولید داخل هم خارجی موجود بوده، که ما مدل خارجی را پیش نهاد می کنیم. چراکه مدل های ایرانی خیلی سریع روغن را می سوزانند و طعم و رنگ مواد غذایی در حال سرخ را تغییر می دهند. سرخ کن دو لگن مبله همانطور که از نامش […]