دمکن دو خانه استیل

دمکن دو خانه استیل در واقع نوعی فر در ابعاد بزرگ بوده که دارای دو خانه است. این دستگاه جهت دم آوری برنج…