یخچال پایه اجاق

یخچال پایه اجاق از نظر مشخصات ساختاری و ظاهری درست شبیه یخچال پایه اجاق است، با این تفاوت که فریزر رو میز…

فریزر رو میز کاری

فریزر رو میز کاری از نظر مشخصات ساختاری و ظاهری درست شبیه یخچال رومیزی کاری است، با این تفاوت که فریزر دما…

ترولی تمام استیل سه طبقه ظروف تمیز 

ترولی تمام استیل سه طبقه جهت حمل ظروف غذا از آشپزخانه به طرف میز مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. ترولی تمام…

کمد استیل درب دار

کمد استیل درب دار معمولا جهت نگهداری انواع ظروف در رستوران ها مورداستفاده قرار می گیرد. کمد استیل درب دار همچنین جهت…